Đừng thấy gái cho uống thuốc ngủ mà tưởng bở 0:37
Cũng chỉ bằng con chó thôi =)) 0:29
Trêu gái ít thôi =)) 0:42
Hậu duệ của mặt trời phiên bản lỗi =)) 0:06
Đến giờ đi tập thể dục 0:33
Thú cưng của năm 0:10
Cách đuổi cướp hiệu quả 0:59
Một khi thời tiết nổi giận :v 9:17
Quẩy lên nào anh em =)) 1:45
Có điều gì đó không ổn :v 0:16
Tránh ra cho chị còn biến hình =)) 0:15
Méo biến hình 0:06
Kute lớp 1E 0:34
Người hòa giải :v 1:13
Giặt đồ kiểu mới 1:14