Kem xôi: Tập 10 - Ai bị điên?
Kem xôi: Tập 9 - Bói dạo
Kem xôi: Tập 8 - Tên trộm siêu thốn
Kem xôi: Tập 7 - Thần đèn hay Thằng Lèn ?!
Kem xôi: Tập 6 - Khi chàng giăng câu
Kem xôi: Tập 5 - Vì sao có thai?
Kem xôi: Tập 4 - Gây mê siêu thốn
Kem xôi: Tập 3 - Khổ vì nổ
Kem xôi: Tập 2 - Hận thằng đánh giầy
Kem xôi: Tập 1 - Thần y